Creatie populaire

versie jaarverslag  

De opdracht

Waterweg Wonen staat bekend als één van de transparantste woningcorporaties. Zij merkten echter dat maar weinig bewoners hun jaarverslag lazen. Daarom wilden ze het jaarverslag toegankelijker maken.

Oplossing

Door te kijken wat echt relevant én interessant was voor deze doelgroep kwamen we al snel tot de conclusie dat veel informatie in het standaard jaarverslag overbodig was, of weinig toegespitst op de bewoners. Daarom hebben we speciaal voor hen een andere versie van het jaarverslag gemaakt. Dit hebben we gedaan in de vorm van een populair dagblad. Dankzij deze vorm konden veel persoonlijke verhalen toevoegen. Deze verhalen werden online ondersteund door aansprekende filmpjes door en over de bewoners. Zo kregen de kille jaarverslagcijfers toch een menselijk gezicht.

Ook samenwerken?

Neem contact op